Upravit stránku

Pamatujte si: Odložení pokládky může mít za následek uhynutí trávníku!

Začínejte pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat.

Další řadu pokládejte vždy rovnoběžně s předchozí tak, aby spáry mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly na spáru v předchozí řadě – spáry by se měly střídat jako na cihlové zdi.

Přebytečné části drnů (v rozích, na okraji plochy atd.) odřežte ostrým nožem. Při pokládce nevstupujte na trávníkový drn. Pokud je to nezbytně nutné, položte si na něj široké prkno. Položený koberec uválcujte šikmo ke směru položených drnů.

Především na svazích, případně na okrajích plochy, se doporučuje zajistit drn dřevěnými kolíky, aby nedocházelo k posunu koberce ještě před zakořeněním.

Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Pokud nemohou, je nezbytně nutné rozvinout je na stinném místě a zavlažit. 
Pozn. Zjevné vady, které byly zjištěny při dodání, musí být nahlášeny prodávajícímu ihned při převzetí zboží a musí být písemně zaznamenány na potvrzený dodací list či fakturu. V případě, že se tak nestane, neuzná prodávající pozdější reklamace. Prodávající ručí za dodané zboží do jeho převzetí kupujícím. Skryté vady je nutné nahlásit prodávajícímu nejdéle do 24 hodin od dodání zboží.

Základní prokořenění trvá zhruba dva týdny, pak se již trávník může začít běžně používat. Při dobře připraveném podloží máme krásnou zelenou plochu hotovou za den. Takto zapěstovaný trávník je hustý, bezplevelný a odolný vůči sešlapání. Travní koberce pokládejte vždy v bezmrazém období, zejména od začátku dubna až do konce října.

Shrnutí:

  • pokládejte na vlhkou půdu, před položením ji mírně prohrábněte, aby se drn lépe spojil s podložím
  • pokládat začínejte shodně s nejdelší stranou pozemku
  • při pokládce navazujte na již položené pásy
  • jezděte a choďte po položených fošnách, ne po připraveném povrchu půdy
  • svahy drnujte od vrcholu k úpatí, pásy se pokládají svisle nebo šikmo, nikdy vodorovně
  • po položení plochu uválcujte

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti